Categories
Uncategorized

Mørkerom – og lukta av fiks

“Mørkerom – og lukta av fiks” er en ny bok skrevet av fotograf Morten M. Løberg, og som er en innføring i fotografering med film og “gammeldags” mørkeromsarbeid.

Boka tar for seg alle aspekter ved fotografering med film i kameraet, og fremstilling av forstørrelser i mørkerom. Boka gir detaljert innføring i eksponering og fremkalling av forskjellige typer film, og hvordan du lager forstørrelser på fotopapir. Boka beskriver valg av riktig utstyr for mørkerommet, hvordan du fremkaller og behandler fotopapir for best mulig resultat og holdbarhet. Et eget kapitel tar for seg toning av bilder, og boka inneholder en egen seksjon med oppskrifter på forskjellig fremkallere, tonere og andre kjemiske bad for behandling av fotopapir – for den som vil eksperimentere litt på egenhånd eller for å kunne blande produkter som ikke lenger er i handelen.

“Mørkerom – og lukta av fiks” er på 128 sider, og koster kr 345,00.

Innhold:

Sorthvittfilm:
Oppbygning og virkemåte
Lysfølsomhet (ISO-verdi)
T-korn
Kontrast
Sorthvittfilmens egenskaper
Filmfremkallere
Flerbruk- eller engangsfremkaller?
Konturskarphet og oppløsning
Slik fremkaller du
«Stand development»
Fremkalling av planfilm
Mulige feil
Arkivering
Filter for sorthvittfilm

Det perfekte sorthvittnegativ:
Eksponeringsteknikk
Middelgrått/gråkort
Lysmåleren
Sonesystemet
Kalibrering
Fremkalling
Pluss/minus-fremkalling
Sonesystemet i praksis
Forbelysning av film
Etterbelysning av film
Pressing av film
Selénforsterkning av negativer
Resiprositet

Den perfekte forstørrelsen:
Fotopapiret
Variabel kontrast eller gradert papir?
Overflate
Bildetone og base
Papirfremkalleren
Forstørrelsesapparatet/lyskilder
Optikk
Forstørrelsen
Slørtest mørkeromslys
Prøvestrimmel
Skygging og etterbelysning
Splitt-eksponering med variokontrastpapir
Kombinasjonsfremkalling
Forbelysning
Stopp og fiks
To-bads fiksering
Svekking
Skylling
Seléntoning
Tørking
Retusj

Fargefilm:
E-6
Omvenderfilter
Korrigering av fargegjengivelsen
Senking/pressing

Toning:
Seléntoner
Direktebruntonere
Sepiatonere
Gulltoner
Metalltonere
Skylling

Oppskrifter:
Filmfremkallere
Papirfremkallere
Stoppebad
Fiksérbad for papir
Fikséravbrytningsbad (HCA)
Tonere

Mørkerom 700