Bestilling

Bøker kan bestilles kan bestilles direkte fra Fotografisk forlag.

Vennligst send epost til mail@mortenloberg.no. Viktig: Husk å oppgi navn og postadresse!

Bestilling kan også skje pr. brev (Fotografisk Forlag, postboks 141, Kjelsås, 0411 Oslo).

Foreløpig skjer salg kun mot forskuddsbetaling til konto 9710.14.25650.

«FOTOGRAFIS STORE FOTOPAPIRTEST»

Pris kr. 450,00.

Vennligst overfør kr. 450,00 til konto 9710.14.25650. Testen foreligger som pdf-fil som sendes pr. epost.

«LJØSHEIM FØR OG NÅ»

Pris kr. 345,00 (pluss ekspedisjon/frakt kr. 90,00).

Vennligst overfør kr. 435,00 til konto 9710.14.25650. Boka tilsendes pr. post.

Viktig: Husk å oppgi navn og postadresse ved bestilling!

«MØRKEROM OG LUKTA AV FIKS»

Pris kr. 345,00 (pluss ekspedisjon/frakt kr. 90,00).

Vennligst overfør kr. 435,00 til konto 9710.14.25650. Boka tilsendes pr. post.

TILBUD: Få «Fotografi mellom fiksjon og virkelighet» ved samtidig bestilling av «Mørkerom og lukta av fiks» (inkl. ekspedisjon/frakt).

Viktig: Husk å oppgi navn og postadresse ved bestilling!

Mørkerom 300

«SLIK VAR DET OGSÅ. BILDER OG HISTORIER FRA HAMAR OG OMEGN PÅ 1960- OG 1970-TALLET»

Pris kr. 398,00 (pluss ekspedisjon/frakt kr. 96,00).

Vennligst overfør kr. 494,00 til konto 9710.14.25650. Boka tilsendes pr. post.

Viktig: Husk å oppgi navn og postadresse ved bestilling!

Forside

«DET VAR SLIK DET VAR. BILDER FRA HAMAR OG OMEGN PÅ 1960- OG 1970-TALLET»

Pris kr. 298,00 (pluss ekspedisjon/frakt kr. 90,00).

Vennligst overfør kr. 388,00 til konto 9710.14.25650. Boka tilsendes pr. post.

Viktig: Husk å oppgi navn og postadresse ved bestilling!

Forside nyhet

«FOTOGRAFI MELLOM FIKSJON OG VIRKELIGHET – 11 NORSKE FOTOGRAFER»

Pris kr. 298,00 (pluss ekspedisjon/frakt kr. 90,00).

Vennligst overfør kr. 388,00 til konto 9710.14.25650. Boka tilsendes pr. post.

TILBUD: Få «Fotografi mellom fiksjon og virkelighet» og «Mørkerom og lukta av fiks» for totalt kr. 435,00 inkl. ekspedisjon/frakt ved samtidig bestilling.

Viktig: Husk å oppgi navn og postadresse ved bestilling!

header280h

(Nettbutikk vil komme på plass senere.)