“Fotografi mellom fiksjon og virkelighet – 11 norske fotografer”