“Det var slik det var – bilder fra Hamar på 1960- og 70-tallet”